Ajankohtaista

Mitä kivaa tapah­tuu juuri nyt? Lue tai tilaa uusin uutiskir­je.
Tänne päivit­tyvät uutiset, tapah­tu­mat sekä kaik­ki muu ajanko­htainen.

Kevään 2019 luen­not kouluille ja luki­o­laisille

Matik­ka-akatemi­an kevät 2019

Matem­ati­ik­ka ja taide (LUMATIKKA) – koulu­tuk­set 2018-2019

Kemi­arts-ker­ho (4.-6.luokkalaisille) 11.4-16.5.2019

Täy­den­nysk­oulu­tus 3D-mallinnuk­ses­ta (CAD) 24.4.2019

Kesäleirien ilmoittautuminen aukeaa 1.3 klo 9.00.

Kesäleirien ilmoit­tau­tu­mi­nen alkaa maalisku­un 1, päivä klo 9. Leire­jä on ala- ja yläk­oul­u­laisille sekä luki­o­laisille tutkimuskurssi. Sisäl­löis­sä yhdis­tel­lään kiehto­vasti tieteitä, taitei­ta ja teknolo­giaa. Viiden päivän leirien ja kurssin hin­ta on 150€ ja neljän päivän 120€. Biolo­gian olympiaval­men­nuk­seen haetaan erik­seen. Leirien tarkem­mat kuvauk­set tule­vat viikol­la 9.

3.-7.6.2019 Tutkimustyö yliopis­tol­la -kurssi luki­o­laisille
3.-7.6.2019 Toinen todel­lisu­us -pelileiri (5.-9. luokkalaisille)
10.-14.6.2019 Ele­men­tit -leiri 4.-6.luokkalaisille
10.-14.6.2019 Lef­fal­ab­o­ra­to­rio 1 -leiri 1.-6. luokkalaisille
17.-20.6.2019 Lef­fal­ab­o­ra­to­rio 2 -leiri 1.-6. luokkalaisille
17.-20.6.2019 Värivi­ikko -leiri 1.-3.luokkalaisille
17.-20.6.2019 Ele­men­tit -leiri 1.-3.luokkalaisille
17.-20.6.2019 MOVE! Camp 4.-6. luokkalaisille (Yhteistyönä Folkhäl­san, Hal­tia & Aal­to Junior)
29.7.-2.8.2019 Värivi­ikko -leiri 4.-6. luokkalaisille
29.7.-2.8.2019 Biolo­gian olympiaval­men­nus luki­o­laisille

Lisäti­eto­ja voi kysel­lä: veli-matti.ikavalko@aalto.fi