Lasten kerhot

Kemiarts-kerho alakoululaisille

Aika

25.10-29.11.2018

Paikka

Kemistintie 1B, Otaniemi, Espoo

Kokoontuminen aulassa

Hinta

Maksuton, valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. (Kerho täynnä, ilmoittaudu jonoon)

Kategoria

Tägit

Kuvaus

Aal­to-yliopis­to Junior­in taide- ja tiede­lab­o­ra­to­rios­sa värikkäät, pok­su­vat, kupli­vat ja val­u­vat tehtävät innos­ta­vat kemisti­taiteil­i­jat luo­vaan työsken­te­lyyn. Kuu­den viikon mit­taises­sa ker­hos­sa tutus­tu­taan mm. värei­hin ja tehdään itse muo­vailu­va­haa ja bio­muovia. Ilmoit­taudu mukaan!

Kohderyh­mä: alak­ouluikäiset
Ryh­mäkoko: maks. 16, joista puo­let tyt­töjä ja puo­let poikia
Ker­ho on osal­lis­tu­jille mak­su­ton, val­i­taan ilmoit­tau­tu­misjärjestyk­sessä

Ilmoit­taudu tästä.(Kerho täynnä, ilmoittaudu jonoon.)

Torstaisin 25.10.-29.11.2018 (kuusi ker­taa)

Klo 16:30-18:30
Junior Lab, Kemistin­tie 1B, Otanie­mi

Ker­hoa ohjaa­vat Aal­to-yliopis­ton taidekas­vatuk­sen opiske­li­jat Paa­vo Makko­nen ja Ida Ruuth.
Lisäti­eto­ja kasperi.maki-reinikka@aalto.fi