Lapsille

Aal­to-yliopis­to Junior jär­jestää lap­sille toim­intaa taiteen, tieteen, teknolo­gian ja talouden aloil­ta. Toim­into­jen ideana on tar­jo­ta mielekästä vapaa-aikaa luovien pro­jek­tien paris­sa. Yleisim­mät toim­intomme ovat ker­hot ja leir­it. Ker­ho­ja jär­jestetään keväisin ja syksy­isin. Leir­it sijoit­tau­tu­vat pääasial­lis­es­ti kesälle.

Leirit

Kesällä on hyvä ottaa vähän lomaa vanhemmista ja lähteä leirille, jossa tehdään sekä uusia ystäviä että keksintöjä. Aalto-yliopisto Juniorin leirit innostavat kokeilemaan ja tekemään tieteen, taiteen ja teknologian parissa. Lasten ja nuorten leirit sijoittuvat pääasiallisesti kesäkuulle. Tervetuloa mukaan seikkailuun.