Kerhot

Mitä tapah­tuu kun tiede on kivaa? Las­ten luon­non­ti­eteen, matem­ati­ikan, teknolo­gian ja taiteen ker­hois­sa syn­tyy kaiken­laista jän­nää. Aal­to-yliopis­to Junior­in iltapäiväk­er­hot yhdis­tävät hauskalla taval­la tiedet­tä ja taidet­ta, ja tar­joa­vat inspi­raa­tio­ta koh­da­ta maail­ma eri­lais­es­ta näkökul­mas­ta.

Lef­fal­ab­o­ra­to­rio-ker­ho (4.-6. luokkalaisille) 28.2-28.3.2019

Kemi­arts-ker­ho (4.-6.luokkalaisille) 11.4-16.5.2019