Kokeile kotona

Mikään ei ilah­du­ta van­hempia kuin kotona suoritet­ta­vat tieteel­liset kokeilut. Miltä kuu­lostaa sula­va jäävuori tai puuro­hi­u­talei­den tanssi? Kat­sokaa yhdessä hauskat vinkit kotipi­iris­sä suoritet­tavi­in kokeisi­in.

Heurekan temp­pute­htaas­sa tehdään tiede­temp­pu­ja äänen, läm­mön, liik­keen ja voiman, ainei­den ja reak­tioiden, val­on ja värin, sähkön ja mag­net­ismin sekä aistien paris­sa: Heurekan temp­pute­hdas

Jip­po  on 3–12-vuotiaille lap­sille ja nuo­rille suun­nat­tu teknolo­gian, matem­ati­ikan ja luon­non­ti­etei­den verkkole­hti, jon­ka tutkimus­tu­vas­ta löy­tyy hauskaa ja oival­tavaa puuhaa: eJipon tutkimus­tu­pa