Leirit

Kesäl­lä on hyvä ottaa vähän lomaa van­hem­mista ja lähteä leir­ille, jos­sa tehdään sekä uusia ystäviä että keksin­töjä. Aal­to-yliopis­to Junior­in leir­it innos­ta­vat kokeile­maan ja tekemään tieteen, taiteen ja teknolo­gian paris­sa. Las­ten ja nuorten leir­it sijoit­tuvat pääasial­lis­es­ti kesäku­ulle. Ter­ve­tu­loa mukaan seikkailu­un.

Kesäku­un leir­it ovat perut­tu koronati­lanteen vuok­si. Otamme yhteyt­tä osal­lis­tu­ji­in leir­i­mak­su­jen palau­tuk­ses­ta lähipäiv­inä. Seu­raamme tilan­net­ta eloku­un leirin osalta. (ilmoitet­tu 11.5.2020)

1.-5.6.2020 Lef­fal­ab­o­ra­to­rio 1 (1.-6. luokkalaiset) (Perut­tu)
8.-12.6.2020 Avaru­usleiri 1 (4.-6. luokkalaiset) (Perut­tu)
8.-12.6.2020 Tule­vaisu­u­den kek­si­jät (1.-4. luokkalaiset) (Perut­tu)
8.-12.6.2020 Lef­fal­ab­o­ra­to­rio 2 (1.-6. luokkalaiset)/Movie camp 2 (1st to 6th graders) (Perut­tu)
15.-18.6.2020 Avaru­usleiri 2 (1.-3. luokkalaiset) (Perut­tu)
15.-18.6.2020 Tule­vaisu­u­den kek­si­jät (5.-9.luokkalaiset) (Perut­tu)
3.-7.8.2020 Lef­fal­ab­o­ra­to­rio 3 (1.-6.luokkalaiset) (TÄYNNÄ)
3.-7.8.2020 Arkkite­htu­uri- ja muo­toiluleiri (4.-6.luokkalaiset (TÄYNNÄ)

Lisäti­eto­ja voi kysel­lä: veli-matti.ikavalko@aalto.fi