Meistä

Kun uteliaisu­us on raja­ton, voi tehdä mitä vaan. Voi etsiä, kokeil­la, innos­tua ja löytää lisää kysymyk­siä. Ja joskus jopa vas­tauk­sia.

Vaik­ka siihen mitä meistä tulee isona ja mihin aikuis­ten mieliku­vi­tus katoaa.

Aal­to-yliopis­to Junior on tääl­lä. Taidet­ta, tekni­ik­ka, teknolo­giaa ja talout­ta kaikille luon­nos­taan poikki­ti­eteel­lisille. Avoin­na uteliaille, uskali­aille ja ei-aikuisille.

Meille tule­vaisu­u­den tek­i­jöille.

KÄYNTIOSOITE
Aal­to-yliopis­to / Otaniemen kam­pus
Kemistin­tie 1B, Espoo
Kat­so kar­tal­ta.

Haluatko ottaa yhteyttä?

Johta­ja, Ilk­ka Tit­to­nen
ilkka.tittonen@aalto.fi, puh. 040–543 7564

Koor­di­naat­tori, Veli-Mat­ti Ikä­valko
veli-matti.ikavalko@aalto.fi, puh. 050–351 1103

Suun­nit­teli­ja, Pir­jo Puti­la
pirjo.putila@aalto.fi, puh. 050–301 0613

Vierailuko­or­di­naat­tori, Pil­vi Saaris­to
pilvi.saaristo@aalto.fi, puh. 050-478 4233

ARTS-koor­di­naat­tori, Ida Ruuth
ida.ruuth@aalto.fi, puh.050-470 5560

BIZ-koor­di­naat­tori, Semih Ersöz
semih.ersoz@aalto.fi, puh.041-757 8824

CHEM-koor­di­naat­tori, Susan­na Aho­la
susanna.ahola@aalto.fi

ENG-koor­di­naat­tori, Tom­mi Sap­pinen
tommi.sappinen@aalto.fi, puh. 040-7768 470

ELEC-koor­di­naat­tori, Riik­ka Keto-Tokoi
riikka.keto-tokoi@aalto.fi, p. 050-345 6646

SCI-koor­di­naat­tori, Eija Myö­tyri
eija.myotyri@aalto.fi, p. 050-516 6101

Lue tai tilaa uusin uutiskir­je.

Tieto­suo­jail­moituk­set:
Ker­hot & leir­it
Luen­not
Opin­tokäyn­nit
Sähkö­pos­tilista
Tapah­tu­mat
Täy­den­nysk­oulu­tuk­set
Tutk­i­javierailut

Aalto-yliopisto Juniorin tavoitteena on tukea ja edistää luonnontieteiden, matematiikan, teknologian ja taiteiden opetusta sekä oppimista. Haluamme innostaa ja inspiroida lapsia ja nuoria tieteen, taiteen ja talouden pariin. Tuemme myös Aalto-yliopiston korkeakoulujen ja tutkimusyksiköiden itsenäisesti koululaisille tuottamaan sisältöä ja ohjelmaa.

Tekniikan Akatemia TAF on Aalto-yliopiston strateginen kumppani. Nuorille suunnattu tieteen ja tekniikan alojen viestintä on yksi keskeisistä yhteistyömuodoistamme.

Yhteystiedot

Johtaja, Ilkka Tittonen

ilkka.tittonen@aalto.fi, puh. 040–543 7564

Koordinaattori, Veli-Matti Ikävalko

veli-matti.ikavalko@aalto.fi, puh. 050–351 1103

Suunnittelija, Pirjo Putila

pirjo.putila@aalto.fi, puh. 050–301 0613

Vierailukoordinaattori, Pilvi Saaristo

pilvi.saaristo@aalto.fi, puh. 050-478 423

ARTS-koordinaattori, Ida Ruuth

ida.ruuth@aalto.fi, puh.050-470 5560

BIZ-koordinaattori, Semih Ersöz

semih.ersoz@aalto.fi, puh.041-757 8824

CHEM-koordinaattori, Susanna Ahola

susanna.ahola@aalto.fi, puh. 050-3053280

ENG-koordinaattori, Tommi Sappinen

tommi.sappinen@aalto.fi, puh. 040-7768 470

ELEC-koordinaattori, Riikka Keto-Tokoi

riikka.keto-tokoi@aalto.fi, p. 050-345 6646

SCI-koordinaattori, Eija Myötyri

eija.myotyri@aalto.fi, p. 050-516 6101

 

KÄYNTIOSOITE
Aalto-yliopisto / Otaniemen kampus
Kemistintie 1B, Espoo 

Aalto-yliopisto Junior on osa LUMA-keskus Suomi -verkostoa.