Nuorille

Maail­ma on täyn­nä kaikkea mie­lenki­in­toista. Sukel­la huip­pu­jen mukana lukiokursse­ja syvem­mälle luon­non­ti­eteeseen, taiteeseen, talouteen ja teknolo­giaan. Jär­jestämme leire­jä, ker­ho­ja, kursse­ja, luen­to­ja ja tapah­tu­mia yläaste- ja lukioikäisille. Ter­ve­tu­loa mukaan tapaa­maan alansa huip­pu­ja ja mui­ta tieteestä innos­tunei­ta.

MILLENNIUM 
YOUTH PRIZE

Innovaatiokilpailu nuorille

Millennium Youth Prize on 14–18-vuotiaille nuorille.

Kilpailussa Aalto-yliopiston professorit antavat nuorten selvitettäviksi neljä erilaista globaalia kestävän kehityksen haastetta.

Vapaamuotoisten töiden arviointikriteereinä ovat tieteellisyys, luovuus, innovatiivisuus ja toteuttamiskelpoisuus.

Parhaat työt kutsutaan lopputapahtumaan, jossa tuomaristo valitsee voittajat.

#MillenniumTechnologyPrize #MillenniumYouthPrize

Nuorten leirit

Inspiroivia näkökulmia luonnontieteisiin ja matikkaan – ihan eri tavalla kuin koulussa. Leireillämme tutkikaan mm. liikkeen ja teknologian yhdistämistä sekä tieteen ja taikuuden eroja. Tervetuloa mukaan tekemään tutkimuksesta jännittävää ja tapaamaan innostavia ihmisiä.