Kärkikurssit

Luki­o­laisille tarkoitet­tua huip­puope­tus­ta ja mah­dol­lisu­us tutus­tua yliopis­tom­aail­maan. Viikon inten­si­ivikursse­ja syksy­isin ja keväisin, opet­ta­ji­na Aal­to-yliopis­ton pro­fes­sorit, tutk­i­jat ja opet­ta­jat.

Kurssien aihei­ta ovat mm. avaru­us ja satel­li­itit, bio­taide, geo­fysi­ik­ka sekä mikro- ja nan­otekni­ik­ka. Opiske­li­jat val­i­taan kurs­seille hake­musten perus­teel­la ja hake­musa­jat ilmoite­taan erik­seen.

1.-5.6.2020 Taide ja tutk­i­ja (Lukiokurssi)

 

Lisätiedot: pirjo.putila@aalto.fi