Leirit ja kerhot

Inspiroivia näkökul­mia luon­non­ti­eteisi­in ja matikkaan – ihan eri taval­la kuin koulus­sa. Leireil­lämme tutk­i­taan mm. liik­keen ja teknolo­gian yhdis­tämistä sekä tieteen ja taiku­u­den ero­ja. Ter­ve­tu­loa mukaan tekemään tutkimuk­ses­ta jän­nit­tävää ja tapaa­maan innos­tavia ihmisiä.

Kat­so tule­vat leir­it alta tai ajanko­htai­sista.

Matem­ati­ikkaleiri 2020: Toteu­tamme leirin syksyl­lä 2.-4.10.2020, jos korona antaa siihen mah­dol­lisu­u­den. Arvioimme tilan­net­ta seu­raa­van ker­ran eloku­us­sa. Ilmoita­mme asi­as­ta täl­lä sivul­la.

Lisäti­eto­ja voi kysel­lä: veli-matti.ikavalko@aalto.fi