Luennot ja työpajat

Kvant­ti­fysi­ikkaa, tuotan­to­talout­ta ja neu­roti­eteitä. Aal­to-yliopis­ton avoimet luon­non­tiedeluen­not on suun­nat­tu luki­o­laisille, mut­ta myös yläk­oul­u­laiset, opet­ta­jat ja Aal­lon opiske­li­jat ovat ter­ve­tullei­ta. Luen­noit­si­joina Aal­to-yliopis­ton tutk­i­jat. Luen­noille on vapaa pääsy.

Ma 25.2.2019 klo 15-16, Matem­ati­ik­ka
Tähtilu­en­to: Paul Jack­son: The Art and Sci­ence of Fold­ing
Kan­di­daat­tikeskus, Aal­­to-sali (pääaula 2.krs)

Ti 19.3.2019 klo 15-16, Akusti­ik­ka
Pro­fes­sori Tapio Lok­ki
Maar­in­tie 8, sali AS2

Ti 16.4.2019. klo 15-16, Tuotan­to­talous
Tohtori Ruth Kaila: Talouden ja matem­ati­ikan rajap­in­nal­la
Kan­di­daat­tikeskus, sali E (Otakaari 1, Espoo)

Ti 7.5.2019 klo 15-16, Neu­roti­eteet
Apu­lais­pro­fes­sori Heik­ki J. Niem­i­nen
Kan­di­daat­tikeskus, sali E (Otakaari 1, Espoo)

Lisätiedot:

eija.myotyri@aalto.fi