TET-harjoittelu

Kurk­istus yliopis­tom­aail­maan on mah­dol­lista TET-har­joit­telun kaut­ta. Har­joit­telu suorite­taan Aal­to-yliopis­to Junioris­sa, joka yhdis­tää luo­vaa tiede-, teknolo­gia-, matem­ati­ik­ka-, talous- ja taidekas­va­tus­ta.

Otamme TET-har­joit­teli­jamme työ­pareina: kenen kanssa halu­aisit har­joit­telu­un? Lähet­täkää yhteinen hake­mus har­joit­telu­parinne kanssa, ja liit­täkää mukaan seu­raa­vat tiedot:

Valitet­tavasti syksyn 2019 TET-har­joit­telu­paikat ovat täyn­nä.

Tieduste­lut: veli-matti.ikavalko@aalto.fi