Opettajille

Aal­to-yliopis­to Junior tukee opet­ta­jan työtä luon­non­ti­etei­den, matem­ati­ikan, teknolo­gian ja taitei­den alal­la. Kaut­tamme voi tila­ta opin­tokäyn­te­jä Aal­to-yliopis­toon tai tutk­i­jan ker­tomaan omas­ta työstään koul­ulle­si. Jär­jestämme myös työ­pa­jo­ja, koulu­tuk­sia, luen­to­ja, tapah­tu­mia ja mui­ta palvelu­ja helpot­ta­maan koulu­työn arkea. Lisäk­si tiedo­tamme tiede- ja taidekas­vatuk­sen tapah­tu­mia.

Val­takun­nal­liset LUMA-päivät Aal­to-yliopis­tossa 3.-5.6.2020

Tilaa tiede­tuokio koulu­usi!

Junior Lab -kalenteri

Koska tavattaisiin? Katso vapaat ajat ja valitse kouluvuoden laboratoriopäivä.

Tutkijavierailijat

Kenet sinä haluaisit vierailemaan luokassasi?

Kun uteliaisuus on rajaton, voi tehdä mitä vaan.

Mikä ihmeen Aalto-yliopisto Junior?