Varauskalenteri

Kos­ka tavat­taisi­in? Alla olev­as­ta Varauska­len­ter­ista näet Aal­to Junior -lab­o­ra­to­ri­on vapaat ajat. Tutus­tu eri teemoi­hin ja ota yhteyt­tä ko. koor­di­naat­tori­in niin varataan luokalle­si oma päivä kam­puk­sel­la.

Varaus tapah­tuu lomak­keel­la alla ole­vista teemoista. Ilmoi­ta samal­la varauska­len­ter­ista löy­tynyt vapaa aika.

Biotekni­ik­ka
Elek­tron­i­ik­ka, roboti­ik­ka ja ohjel­moin­ti
Fysi­ik­ka
Insinöörisu­un­nit­telu ja -mallinnus
Kemia
Matem­ati­ik­ka
Taide ja muo­toilu

Lisätiedot: veli-matti.ikavalko@aalto.fi  / puh. 050–3511 103