Kemia

Monipuoliseen työ­va­likoimaan kuu­lu­vat mm. spek­tro­fome­tria, rikostekniset työt, aurinko­ken­non valmis­tus ja alak­oul­u­laisille sopi­vat työt.

Käytet­tävis­sä ole­via välineitä ja lait­tei­ta ovat mm:

  • Neljä isoa vetokaap­pia, joista kuhunkin mah­tuu esim. kak­si tis­laus­lait­teis­toa. Vetokaap­pi­en varus­tuk­seen kuu­lu­vat läm­mit­tävät mag­neet­tisekoit­ta­jat, bun­sen­lam­put, läm­pöhau­teet, byretit, ym.
  • UV-Vis-spek­tro­fo­tometri
  • Kro­matografe­ja
  • Mit­tausautomaa­tioan­ture­i­ta
  • Kam­er­al­la ja näytöl­lä varustet­tu mikroskoop­pi
  • Kuusi sar­jaa finnpipet­te­jä
  • Elek­tro­foreesi­lait­teis­to, jos­sa kam­era

Tilavaraukset

Voit tark­istaa tämän het­ken tilava­rauk­set kalen­ter­ista. Varaa aika lomak­keel­la. Lue myös vierailu­un liit­tyvä ohjeis­tus.

Lisätiedot ja yhtey­de­no­tot:

Opin­tokäyn­ti­in liit­tyvis­sä asiois­sa Vierailuko­or­di­naat­tori Otto Uusi­paik­ka otto.uusipaikka@aalto.fi

Mui­hin kemi­aan liit­tyvis­sä asiois­sa CHEM-koor­di­naat­tori Karl Mih­hels karl.mihhels@aalto.fipuh. 050–5132 852

Käyn­tiosoite:
Aal­to-yliopis­to
Aal­to Junior -lab­o­ra­to­rio
Kemistin­tie 1B, Espoo

 Kemian kokeelliset työohjeet

1.Kasvien väriaineiden erotus

Tiedos­tot
ope-pdf, opp-pdf
lär-pdf, elev-pdf

Koulut
yläk­oulu, lukio

2. Antosyaniinin erotus punakaalista ja pH-riippuvuuden tarkastelu

Tiedos­tot
ope-pdf, opp-pdf
lär-pdf, elev-pdf

Koulut
alak­oulu, yläk­oulu, lukio

3. Viherhiukkasten eristäminen ja tarkastelu mikroskoopilla

Tiedos­tot
ope-pdf, opp-pdf
lär-pdf, elev-pdf

Koulut
yläk­oulu, lukio

4. Aspiriinin valmistus

Tiedos­tot
ope-pdf, opp-pdf
lär-pdf, elev-pdf

Koulut
yläk­oulu, lukio

5. Cis-trans-isomerian vaikutus aineen ominaisuuksiin

Tiedos­tot
ope-pdf, opp-pdf
lär-pdf, elev-pdf

Koulut
lukio

6. Potentiometrinen titraus

Tiedos­tot
ope-pdf, opp-pdf
lär-pdf, elev-pdf

Koulut
lukio

7. Spektrofotometria: Kobolttipitoisuuden määritys

Tiedos­tot
ope-pdf, opp-pdf
lär-pdf, elev-pdf

Koulut
lukio

8. Spektrofotometria: Nikkelipitoisuuden määritys

Tiedos­tot
ope-pdf, opp-pdf
lär-pdf, elev-pdf

Koulut
lukio

9. Nestekiteen valmistus

Tiedos­tot
ope-pdf, opp-pdf
lär-pdf, elev-pdf

Koulut
yläk­oulu, lukio

10. Hydrofobinen hopeapeili

Tiedos­tot
ope-pdf, opp-pdf
lär-pdf, elev-pdf

Koulut
yläk­oulu, lukio

11. Titaanidioksidi-vadelma-aurinkokennon valmistaminen

Tiedos­tot
ope-pdf, opp-pdf
lär-pdf, elev-pdf

Koulut
yläk­oulu, lukio

12. Rikos Aalto-yliopistossa

Tiedos­tot
ope-pdf, opp-pdf
lär-pdf, elev-pdf

Koulut
yläk­oulu, lukio

13. Biomuovia mikrossa

Tiedos­tot
ope-pdf, opp-pdf
lär-pdf, elev-pdf

Koulut
alak­oulu, yläk­oulu

14. Muovia maidosta

Tiedos­tot
ope-pdf, opp-pdf
lär-pdf, elev-pdf

Koulut
alak­oulu, yläk­oulu, lukio

15. Limoneenin uutto appelsiineista höyrytislauksella

Tiedos­tot
ope-pdf, opp-pdf
lär-pdf, elev-pdf

Koulut
lukio

16. Suolat sekaisin

Tiedos­tot
ope-pdf, opp-pdf

Koulut
yläk­oulu, lukio

17. Sokerisateenkaaret

Tiedos­tot
ope-pdf, opp-pdf
lär-pdf, elev-pdf

Koulut
alak­oulu

18. DNAn eristäminen

Tiedos­tot
ope-pdf, opp-pdf
lär-pdf, elev-pdf

Koulut
yläk­oulu, lukio

19. Puunlajin tunnistus mikroskoopilla

Tiedos­tot
ope-pdf, opp-pdf
lär-pdf, elev-pdf

Koulut
lukio

20. Paperin valmistus

Tulos­sa

21. Tuoksuvien esterien synteesi

Tiedos­tot
ope-pdf, opp-pdf

Koulut
yläk­oulu, lukio

22. Saippuan valmistus

Tiedos­tot
ope-pdf, opp-pdf
lär-pdf, elev-pdf

Koulut
yläk­oulu, lukio

23. Takavarikko tullissa

Tiedos­tot
opp-pdf

Koulut
yläk­oulu, lukio

24. Tulevaisuuden autot

Tiedos­tot
ope-pdf, opp-pdf

Koulut
alak­oulu, yläk­oulut, lukio