Tiedetapahtumat ja luennot

Nuo­rille suun­natut tiedeluen­not tuo­vat myös opet­ta­jalle uusia näkökul­mia mm. luon­non­ti­etei­den ja matem­ati­ikan opiskelu­un. Tapah­tu­mi­in voi osal­lis­tua sekä ryh­mänä että yksin.

Ti 16.4.2019 klo 15-16, Tuotan­to­talous
Tohtori Ruth Kaila: Talouden ja matem­ati­ikan rajap­in­nal­la
Kan­di­daat­tikeskus, sali E (Otakaari 1, Espoo)

To 2.5.2019 klo 15-16
Math&Arts kol­lokvio
Thomas Ban­choff: Meet­ing Sal­vador Dali in the Fourth Dimen­sion
Kan­di­daat­tikeskus, Aal­to-sali (2.krs), Otakaari 1F
Abstract: How did Sal­vador Dali choose an unfold­ed four-dimen­sion­al cross as the cen­tral fig­ure in one of his most famous reli­gious paint­ings? This talk will describe a ten-year series of meet­ings with the artist start­ing in 1975 and a sur­vey of forty years of devel­op­ments in com­put­er graph­ics approach­es to phe­nom­e­na in four and high­er dimen­sions.

Ti 7.5.2019 klo 15-16, Neu­roti­eteet
Apu­lais­pro­fes­sori Heik­ki J. Niem­i­nen: Voiko ultra­ää­ni­aal­loil­la surf­fa­ta? Ultra­ää­nen mah­dol­lisu­udet poti­laan hoi­dos­sa
Kan­di­daat­tikeskus, sali E (Otakaari 1, Espoo)

Lisäti­eto­ja luen­noista voi kysel­lä:
eija.myotyri@aalto.fi