Tiedetapahtumat ja luennot

Nuo­rille suun­natut tiedeluen­not tuo­vat myös opet­ta­jalle uusia näkökul­mia mm. luon­non­ti­etei­den ja matem­ati­ikan opiskelu­un. Tapah­tu­mi­in voi osal­lis­tua sekä ryh­mänä että yksin.

Ma 25.2.2019 klo 15-16, Matem­ati­ik­ka
Tähtilu­en­to: Paul Jack­son: The Art and Sci­ence of Fold­ing
Kan­di­daat­tikeskus, Aal­­to-sali (pääaula 2.krs)

Ti 19.3.2019 klo 15-16, Akusti­ik­ka
Pro­fes­sori Tapio Lok­ki
Maar­in­tie 8, sali AS2

Ti 16.4.2019. klo 15-16, Tuotan­to­talous
Tohtori Ruth Kaila: Talouden ja matem­ati­ikan rajap­in­nal­la
Kan­di­daat­tikeskus, sali E (Otakaari 1, Espoo)

Ti 7.5.2019 klo 15-16, Neu­roti­eteet
Apu­lais­pro­fes­sori Heik­ki J. Niem­i­nen
Kan­di­daat­tikeskus, sali E (Otakaari 1, Espoo)

Lisäti­eto­ja luen­noista voi kysel­lä:
eija.myotyri@aalto.fi