Tutkijavierailija oppitunneille

Kiin­nos­taisiko kuul­la, minkälaisia ovat tule­vaisu­u­den nanolait­teet? Entä miten toimii kvant­ti­ti­etokone? Tilaa tutk­i­ja vierailulle koulu­unne esit­telemään omaa tutkimus­taan hauskalla taval­la.

Aal­to-yliopis­to tar­joaa perusk­ouluille ja lukioille tutk­i­javierailu­ja. Tutk­i­jat jär­jestävät pienen tiede­tuokion luokkaanne: esit­televät omaa tutkimus­taan tai tekevät mie­lenki­in­toisia kokei­ta sekä ker­to­vat työstään ja vas­taa­vat oppi­laiden kysymyk­si­in.

Voitte esit­tää toivei­ta vierailun aiheesta tai vierail­ev­as­ta tutk­i­jas­ta ja suun­nitel­la vierailun sisäl­lön yhdessä tutk­i­jan kanssa. Yhdessä tutk­i­jan kanssa tiede­tuokio räätälöidään sopi­vak­si oman ryh­män tasolle, jol­loin vierailu on oppi­laille mah­dol­lisim­man antoisa.

Vierailut ovat kouluille mak­sut­to­mia. Kaukaisem­mis­sa kohteis­sa tutk­i­jamme vierail­e­vat etäy­htey­del­lä, esimerkik­si Skypen väl­i­tyk­sel­lä.

Tutus­tu mukana ole­vi­in tutk­i­joi­hin ja tilaa tutk­i­ja sähköisen lomak­keen avul­la. Mikäli aikataulunne eivät sovi yksi­in tutk­i­jan aikataulun kanssa, pyrimme ehdot­ta­maan teille toista tutk­i­jaa.

Tutk­i­javierailu­ja jär­jestetään mah­dol­lisuuk­sien mukaan myös kevääl­lä 2020 etäy­hteyk­siä käyt­täen (esim. zoom).

Lisätiedot: scientistsinschools@aalto.fi

Biokemia

 • Silvan Scheller

  Biochemistry

  Description

  Eating CO2 and hydrogen: How microbes may help to address energy-related problems

  Language

  English

Fysiikka

 • Farhan Ali

  Physics

  Description

  Solar Power, Let the Sun do the work!

  Language

  English

 • Imran Asghar

  Physics

  Description

  Energy is future, make it bright! New energy technologies: Solar cells, fuel cells, lithium ion batteries, pico grid systems.

  Language

  English, Urdu

 • Tomy Cherian

  Physics

  Description

  Liquid crystals for future battery eletrolytes.

  Language

  English

 • Filippo Federici Canova

  Physics

  Description

  Surfaces and Interfaces at the Nanoscale

  Language

  English

 • Syed Ghufran Hashmi

  Physics

  Description

  Solar cells – From sun to fun

  Language

  Urdu, English

 • Jan Goetz

  Physics

  Description

  Let's play with light and atoms using superconducting circuits

  Language

  German, English

 • Jani-Petri Martikainen

  Fysiikka

  Description

  Kvanttidynamiikka

  Language

  suomi, English

 • Mikko Möttönen

  Fysiikka

  Description

  Kvanttitietokone

  Language

  suomi, English

 • Sini Numminen

  Fysiikka

  Description

  Energian säästö kotona, energian niukkuus Suomessa ja Intiassa. Energiatuutorointikoulutus (https://www.assist2gether.eu/fin-home). Erityisesti yläaste- ja lukioikäisille.

  Language

  suomi, English

 • Nikbakhsh Shabnam

  Physics / Chemistry

  Description

  Space weather impact on today's technology. What causes the Northern lights? Solar-terrestial physics.

  Language

  English

 • Mehedi Reza

  Physics

  Description

  Wood - know the complex structure of a simple material

  Language

  English, Bengali

 • Jonatan Slotte

  Physics

  Description

  Materials Science with Antimatter

  Language

  svenska, English

 • Joni Tammi

  Tähtitiede ja avaruustutkimus

  Description

  Maailmankaikkeus pähkinänkuoressa

  Language

  suomi, English

 • Milica Todorovic

  Physics

  Description

  Artificial Intelligence for Materials Research

  Language

  English, Spanish, Serbian

Kauppatieteet

 • Tilman Bauer

  Kauppatieteet

  Description

  Business, a force for peace: Miten liiketoiminta voi tehdä hyvää yhteiskunnassa? Ja miten rauhaa voi opiskella Suomessa? / How can business do good in society? And how can you study peace in Finland?

  Language

  suomi, English, german

Kemia ja materiaalitiede

 • Ari Koskinen

  Kemia

  Description

  Orgaaninen kemia, lääkeainekemia, luonnonainekemia

  Language

  suomi, English

 • Kyösti Ruuttunen

  Kemia

  Description

  Biojalostamot, Puunjalostuksen kemia

  Language

  suomi, English, Spanish

 • Benjamin Wilson

  Chemistry

  Description

  Circular Economy: What happens when batteries and mobile phones are recycled? Can wood stop metal rusting? Alchemy from the Finnish Forest.

  Language

  English

Konetekniikka

 • Kaur Jaakma

  Konetekniikka

  Description

  Tietokoneavusteinen suunnittelu

  Language

  suomi, English

 • Petri Kuosmanen

  Konetekniikka

  Description

  Tulevaisuuden koneet. Teollinen Internet.

  Language

  suomi, English

Liikennetekniikka

 • Sanaz Bozorg Chenani

  Liikennetekniikka

  Description

  Intelligent road lighting Environmental engineering and sustainable technology.

  Language

  English

Matematiikka

 • Alexander Engström

  Mathematics

  Language

  svenska, English

 • Björn Ivarsson

  Mathematics

  Language

  svenska, English

 • David Radnell

  Mathematics

  Description

  A wide variety of mathematical topics for students of any age. Fractals. Puzzling things in 3D space. What is infinity? …

  Language

  English

Neurotiede

 • Enrico Glerean

  Neuroscience

  Description

  Human brain networks in healthy and clinical populations.

  Language

  English

 • Riitta Hari

  Neurotieteet

  Description

  Miten ihmisaivot toimivat? Aivot ja mieli. Aivotutkimus. Aivokuvantaminen.

  Language

  suomi

 • Joonas Iivanainen

  Neurotieteet

  Description

  Aivokuvantaminen – tekniikan ja aivotutkimuksen leikkauspiste.

  Language

  suomi, English

 • Narayan P Subramaniyam

  Neuroscience

  Description

  Mathematical methods to estimate connectivity patterns in brain from electrical/magnetic recordings

  Language

  English

 • Johan Westö

  Neuroscience

  Description

  Computational Neuroscience, Exploring the behavior of single neurons through machine learning.

  Language

  Swedish, English

Rakennustekniikka

 • Fahim Al-Neshawy

  Rakennustekniikka

  Description

  Betoni yhdistää - suuret rakenteet (ydinvoimalat, padot ja suuret sillat) 3D printattu betoni - onnistuuko jo?

  Language

  suomi, English, Arabic

 • Abdollah Noorizadeh

  Civil Engineering

  Description

  Construction management, supply chain management, efficiency analysis.

  Language

  English, Persian, Azari

Sähkö- ja radiotekniikka

 • Chaowasakoo Patarawan

  Electrical Engineering and Automation

  Description

  Digitalization of mine operations

  Language

  English

 • Visa Koivunen

  Sähkötekniikka

  Description

  Tietoliikenne, tutkatekniikka, päätöksenteko- ja estimointiteoria, signaalinkäsittely, sovellettu matematiikka ja data-analyysi, älykkäät sähköverkot.

  Language

  suomi, English

 • Yu Xiao

  Communications and networking

  Description

  How to make our daily life more productive and more joyful with mobile augmented reality applications?

  Language

  English

 • Anu Lehtovuori

  Sähkötekniikka

  Description

  Sähkötekniikan monet mahdollisuudet, langaton viestintä ja 5G

  Language

  suomi, English

Tietotekniikka

 • Rodrigo Duran

  Computer Science

  Description

  Physical Computing with Arduino

  Language

  English, Portuguese

 • Mario Di Francesco

  Computer Science

  Description

  Wireless communications for smartphones without wireless radios.

  Language

  English

 • Alex Jung

  Computer Science

  Description

  Why does Facebook know more about you than your friends?

  Language

  German, English

 • Ilyena Hirskyj-Douglas

  Computer Science

  Description

  Animal Computer Interaction: How to design technology for animals.

  Language

  English

 • Matti Karppa

  Tietotekniikka

  Description

  Algoritmit / Algorithms

  Language

  suomi, English

 • Casper Lassenius

  Tietotekniikka

  Description

  Miksi IT-hankkeet ovat niin kalliita ja epäonnistuvat niin usein? Esimerkkeinä mm. Apotti ja VR:n lippujärjestelmä. Appseilla miljonääriksi: miksi juuri sinun kannattaisi oppia tietotekniikkaa? Esimerkkeinä Rovio ja Supercell. Ei vain koodausta - miksi ihmisten ymmärtäminen on keskeistä tietotekniikkahankkeissa.

  Language

  suomi, svenska, English

 • Andrew Paverd

  Computer Science

  Description

  Cryptography - How to have a secret conversation with your friends, even when. someone else is listening. Trusted Computing - I don't know who you are, but I trust your computer!

  Language

  English