Tutkijavierailija oppitunneille

Kiin­nos­taisiko kuul­la, minkälaisia ovat tule­vaisu­u­den nanolait­teet? Entä miten toimii kvant­ti­ti­etokone? Tilaa tutk­i­ja vierailulle koulu­unne esit­telemään omaa tutkimus­taan hauskalla taval­la.

Aal­to-yliopis­to tar­joaa perusk­ouluille ja lukioille tutk­i­javierailu­ja. Tutk­i­jat jär­jestävät pienen tiede­tuokion luokkaanne: esit­televät omaa tutkimus­taan tai tekevät mie­lenki­in­toisia kokei­ta sekä ker­to­vat työstään ja vas­taa­vat oppi­laiden kysymyk­si­in.

Voitte esit­tää toivei­ta vierailun aiheesta tai vierail­ev­as­ta tutk­i­jas­ta ja suun­nitel­la vierailun sisäl­lön yhdessä tutk­i­jan kanssa. Yhdessä tutk­i­jan kanssa tiede­tuokio räätälöidään sopi­vak­si oman ryh­män tasolle, jol­loin vierailu on oppi­laille mah­dol­lisim­man antoisa.

Vierailut ovat kouluille mak­sut­to­mia. Kaukaisem­mis­sa kohteis­sa tutk­i­jamme vierail­e­vat etäy­htey­del­lä, esimerkik­si Skypen väl­i­tyk­sel­lä.

Tutus­tu mukana ole­vi­in tutk­i­joi­hin ja tilaa tutk­i­ja sähköisen lomak­keen avul­la. Mikäli aikataulunne eivät sovi yksi­in tutk­i­jan aikataulun kanssa, pyrimme ehdot­ta­maan teille toista tutk­i­jaa.

Lisätiedot: scientistsinschools@aalto.fi

Fysiikka

 • Farhan Ali

  Physics

  Kuvaus

  Solar Power, Let the Sun do the work!

  Kieli

  English

 • Imran Asghar

  Physics

  Kuvaus

  Energy is future, make it bright! New energy technologies: Solar cells, fuel cells, lithium ion batteries, pico grid systems.

  Kieli

  English, Urdu

 • Tomy Cherian

  Physics

  Kuvaus

  Liquid crystals for future battery eletrolytes.

  Kieli

  English

 • Filippo Federici Canova

  Physics

  Kuvaus

  Surfaces and Interfaces at the Nanoscale

  Kieli

  English

 • Syed Ghufran Hashmi

  Physics

  Kuvaus

  Solar cells – From sun to fun

  Kieli

  Urdu, English

 • Jan Goetz

  Physics

  Kuvaus

  Let's play with light and atoms using superconducting circuits

  Kieli

  German, English

 • Manohar Kumar

  Physics

  Kuvaus

  Lets play with beads of atom

  Kieli

  English

 • Jani-Petri Martikainen

  Fysiikka

  Kuvaus

  Kvanttidynamiikka

  Kieli

  suomi, English

 • Mikko Möttönen

  Fysiikka

  Kuvaus

  Kvanttitietokone

  Kieli

  suomi, English

 • Sini Numminen

  Fysiikka

  Kuvaus

  Energian niukkuus, pienimuotoinen sähköenergiantuotanto aurinkopaneeleilla

  Kieli

  suomi, English

 • Nikbakhsh Shabnam

  Physics / Chemistry

  Kuvaus

  Space weather impact on today's technology. What causes the Northern lights? Solar-terrestial physics.

  Kieli

  English

 • Mehedi Reza

  Physics

  Kuvaus

  Wood - know the complex structure of a simple material

  Kieli

  English, Bengali

 • Jonatan Slotte

  Physics

  Kuvaus

  Materials Science with Antimatter

  Kieli

  svenska, English

 • Joni Tammi

  Tähtitiede ja avaruustutkimus

  Kuvaus

  Maailmankaikkeus pähkinänkuoressa

  Kieli

  suomi, English

 • Milica Todorovic

  Physics

  Kuvaus

  Artificial Intelligence for Materials Research

  Kieli

  English, Spanish, Serbian

Kemia ja materiaalitiede

 • Ari Koskinen

  Kemia

  Kuvaus

  Orgaaninen kemia, lääkeainekemia, luonnonainekemia

  Kieli

  suomi, English

 • Veikko Linko

  Fysiikka / Kemia

  Kuvaus

  DNA nanoteknologia – tulevaisuuden nanolaitteet

  Kieli

  suomi, English

 • Kyösti Ruuttunen

  Kemia

  Kuvaus

  Biojalostamot, Puunjalostuksen kemia

  Kieli

  suomi, English, Spanish

 • Benjamin Wilson

  Chemistry

  Kuvaus

  Circular Economy: What happens when batteries and mobile phones are recycled? Can wood stop metal rusting? Alchemy from the Finnish Forest.

  Kieli

  English

Konetekniikka

 • Kaur Jaakma

  Konetekniikka

  Kuvaus

  Tietokoneavusteinen suunnittelu

  Kieli

  suomi, English

 • Petri Kuosmanen

  Konetekniikka

  Kuvaus

  Tulevaisuuden koneet. Teollinen Internet.

  Kieli

  suomi, English

Liikennetekniikka

 • Sanaz Bozorg Chenani

  Liikennetekniikka

  Kuvaus

  Intelligent road lighting Environmental engineering and sustainable technology.

  Kieli

  English

Matematiikka

 • Alexander Engström

  Mathematics

  Kieli

  svenska, English

 • Marcus Greferath

  Mathematics

  Kuvaus

  Mathematics behind DVD, mobile telephone and Google

  Kieli

  German, English

 • Björn Ivarsson

  Mathematics

  Kieli

  svenska, English

 • David Karpuk

  Mathematics

  Kuvaus

  Mathematics of Cryptography: sending secret information in public.

  Kieli

  English

 • David Radnell

  Mathematics

  Kuvaus

  Shapes and patterns in nature

  Kieli

  English

Neurotiede

 • Enrico Glerean

  Neuroscience

  Kuvaus

  Human brain networks in healthy and clinical populations.

  Kieli

  English

 • Joonas Iivanainen

  Neurotiede

  Kuvaus

  Aivokuvantaminen – tekniikan ja aivotutkimuksen leikkauspiste.

  Kieli

  suomi, English

 • Narayan P Subramaniyam

  Neuroscience

  Kuvaus

  Mathematical methods to estimate connectivity patterns in brain from electrical/magnetic recordings

  Kieli

  English

 • Johan Westö

  Neuroscience

  Kuvaus

  Computational Neuroscience, Exploring the behavior of single neurons through machine learning.

  Kieli

  Swedish, English

Rakennustekniikka

 • Fahim Al-Neshawy

  Rakennustekniikka

  Kuvaus

  Betoni yhdistää - suuret rakenteet (ydinvoimalat, padot ja suuret sillat) 3D printattu betoni - onnistuuko jo?

  Kieli

  suomi, English, Arabic

 • Abdollah Noorizadeh

  Civil Engineering

  Kuvaus

  Construction management, supply chain management, efficiency analysis.

  Kieli

  English, Persian, Azari

Sähkö- ja radiotekniikka

 • Chaowasakoo Patarawan

  Electrical Engineering and Automation

  Kuvaus

  Digitalization of mine operations

  Kieli

  English

 • Jari-Matti Hannula

  Radiotekniikka

  Kuvaus

  Antennit, radioaallot, langaton viestintä, matkapuhelimen toiminta

  Kieli

  suomi, English

 • Visa Koivunen

  Sähkötekniikka

  Kuvaus

  Tietoliikenne, tutkatekniikka, päätöksenteko- ja estimointiteoria, signaalinkäsittely, sovellettu matematiikka ja data-analyysi, älykkäät sähköverkot.

  Kieli

  suomi, English

 • Yu Xiao

  Communications and networking

  Kuvaus

  How to make our daily life more productive and more joyful with mobile augmented reality applications?

  Kieli

  English

Tietotekniikka

 • Rodrigo Duran

  Computer Science

  Kuvaus

  Physical Computing with Arduino

  Kieli

  English, Portuguese

 • Mario Di Francesco

  Computer Science

  Kuvaus

  Wireless communications for smartphones without wireless radios.

  Kieli

  English

 • Alex Jung

  Computer Science

  Kuvaus

  Why does Facebook know more about you than your friends?

  Kieli

  German, English

 • Ilyena Hirskyj-Douglas

  Computer Science

  Kuvaus

  Animal Computer Interaction: How to design technology for animals.

  Kieli

  English

 • Matti Karppa

  Tietotekniikka

  Kuvaus

  Algoritmit / Algorithms

  Kieli

  suomi, English

 • Casper Lassenius

  Tietotekniikka

  Kuvaus

  Miksi IT-hankkeet ovat niin kalliita ja epäonnistuvat niin usein? Esimerkkeinä mm. Apotti ja VR:n lippujärjestelmä. Appseilla miljonääriksi: miksi juuri sinun kannattaisi oppia tietotekniikkaa? Esimerkkeinä Rovio ja Supercell. Ei vain koodausta - miksi ihmisten ymmärtäminen on keskeistä tietotekniikkahankkeissa.

  Kieli

  suomi, svenska, English

 • Andrew Paverd

  Computer Science

  Kuvaus

  Cryptography - How to have a secret conversation with your friends, even when. someone else is listening. Trusted Computing - I don't know who you are, but I trust your computer!

  Kieli

  English

Vesitekniikka

 • Marko Keskinen

  Vesitekniikka

  Kuvaus

  Vesivarojen hallinta, vesijalanjälki ja luonnonvarojen käyttö

  Kieli

  suomi, English